Field of Abundance - Nordic - Special Rate

  • Thursday, October 31, 2019 - Sunday, November 3, 2019
  • Elite Hotel Marina Tower Stockholm, Stockholm, Stockholms län
Field of Abundance – Nordic – POC
Please scroll down for Swedish, Russian, Finnish and Dutch translations. “Welcome to Field of Abundance in Stockholm.” This is your unique opportunity to experience a consciousness upgrade. Here you can buy your tickets to Field of Abundance. O&O Academy is giving you education that no school nor university ever has given you so far, education that creates a revolution and transformation in humanity’s way of thinking. Transform the following 5 pivotal areas of your life through new and revolutionary insights: o   Achievement – shift from obsessive doing to joyful beingo   Partnership – discover what love iso   Parenting – become a transformed parent who creates an impact to create a difference to yourself and to the masterpiece you help to sculpto   Wealth Creation – purify and dissolve all that is obstructive to creating great abundance in your lifeo   Leadership- Become an extra ordinary leader by moving into a state of connection. Only when you move into this state of connection, intelligence thrives, genius grows, prosperity grows, abundance grows, and you enter a new realm of possibilities. Schedule: Day 1 Thursday starts with registration at 7.30 am and entrance to hall at 08.00 am. Course between 08.30 am – 07.30 pm. Friday and Saturday 08.00 am – 7.30 pm. Sunday 08.00 am – 06.00 pm with breaks for meals, morning and afternoon tea and to attend to any personal needs. This is going to be a life changing experience.  After you have registered yourself for the course, you are eligible to have a special price for accommodation at Elite Hotel Marina Tower. This is a special accommodation fee only given to course participants at Field of Abundance. Elite Hotel Marina Tower is the same hotel that the course is taking place at. It would be very convenient for all course participants to sleep and stay at the same location as the course is happening. All course participants need to provide lunch and dinner for themselves all 4 days. There is a nice restaurant at the Hotel and also many other restaurants located in Hammarby sjöstad or Stockholm city a bit further away. “ Swedish translation Det här är ett unikt tillfälle att få uppleva en medvetandeuppgradering. Här kan du köpa dina biljetter till Field of Abundance. O&O Academy ger dig en utbildning som ingen annan skola eller något annat universitet har gjort tidigare, en utbildning som skapar en revolution och transformation i mänsklighetens sätt att tänka. Transformera 5 följande betydelsefulla områden i ditt liv genom revolutionerande insikter: Prestationer – skifta från ett besatt görande till ett glädjefyllt varande Partnerskap – upptäck vad kärlek är Föräldraskap – bli en transformerad förälder som skapar påverkan och gör skillnad både för dig själv och det mästerverk du är på väg att skulptera Välfärdsskapande – rena och rensa ut allt som hindrar dig från att skapa välfärd i ditt liv Ledarskap – bli en fenomenal ledare genom att gå in i ett anslutet tillstånd. Bara när du går in i det här anslutna tillståndet, trivs intelligensen, växer geniet, växer välfärden, växer rikedomen och du träder in i ett rike fyllt av nya möjligheter Schema: Dag 1 torsdag börjar med registrering kl 07.30 och entre till hallen kl 08.00. Kurs mellan 08.30 – 19.30. Fredag och lördag kurs kl 08.00 – 19.30. Söndag kurs kl 08.00 – 18.00. Varje dag är det paus för måltider och morgon och eftermiddags the samt möjlighet för att kunna utföra personliga saker.

Your events are worth sharing on brightstar

Learn More